Partneři

V rámci Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech spolupracuje odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR a Policie ČR s následujícími partnery:

MÉDIA

Memoranda o spolupráci s MV ČR s přiloženým Manuálem spolupráce s PČR byla s výše uvedenými médii podepsána v květnu 2010.

 

DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY

                                               

Memorandum o spolupráci mezi GOPE Systems, a.s. a MV ČR s přiloženým Manuálem spolupráce s PČR bylo podepsáno v lednu 2012.             

Projekt Pošli později je neoficiálním spolupracujícím partnerem NKMPPD v rámci preventivních aktivit o roku 2015.

Dohoda o partnerské spolupráci s NKMPPD byla s výše uvedeným subjektem podepsána v prosinci 2013.

 

                              

Dohoda o partnerské spolupráci s NKMPPD byla s výše uvedeným subjektem podepsána v květnu 2014.

 

Dohoda o partnerské spolupráci s NKMPPD byla s výše uvedeným subjektem podepsána v červnu 2017.Kontakt

Ministerstvo vnitra OBPPK