Partneři

  V rámci Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech spolupracuje Odbor prevence kriminality MV ČR a Policie ČR s následujícími partnery:

MÉDIA

Memoranda o spolupráci s MV ČR s přiloženým Manuálem spolupráce s PČR byla s výše uvedenými médii podepsána v květnu 2010.

 

DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY

 

Memorandum o spolupráci s MV ČR s přiloženým Manuálem spolupráce s PČR bylo s výše uvedeným subjektem podepsáno v lednu 2012.

Dohoda o partnerské spolupráci s NKMPPD byla s výše uvedeným subjektem podepsána v prosinci 2013.

Dohoda o partnerské spolupráci s NKMPPD byla s výše uvedeným subjektem podepsána v květnu 2014.Kontakt

Ministerstvo vnitra OBPPK