Související projekty

Linka Ztracené dítě (evropská krizová linka pro pohřešované děti 116 000)

Evropská krizová linka pro pohřešované děti 116 000, která v ČR funguje od září 2013, je provozována občanským sdružením Ztracené dítě. Jejím primárním účelem je bezplatná a nepřetržitě dostupná krizová pomoc pohřešovaným dětem, jejich rodinám či blízkým a podpora stávajícího systému pátrání po pohřešovaných dětech. Důležitým úkolem linky 116 000 je rovněž podpora prevence a poradenství přímo či nepřímo související s problematikou pohřešovaných dětí. Tento typ krizových linek v Evropě (nejen na území EU) vytváří jednotně definovanou propojenou síť, která umožňuje efektivní přenos informací mezi jednotlivými státy. Celoevropský charakter této služby tudíž umožní všem potřebným, kteří se nacházejí na území působnosti těchto linek, přístup (po vytočení čísla 116 000) ke stejnému druhu služby v příslušném členském státě. Gestorem linky 116 000 je Ministerstvo vnitra.

  

KE STAŽENÍ:

 

Ztracene dite - informační leták.pdf (1,4 MB)

Informace o lince 116 000.pdf (323,9 kB)

 

AMBER Alert Europe

V prosinci 2013 byla podepsána dohoda o partnerské spolupráci mezi NKMPPD a evropskou platformou pro pohřešované děti AMBER Alert Europe se sídlem v Bruselu. Tímto krokem se NKPPD stalo součástí unikátní přeshraniční sítě subjektů (policejní útvary a nevládní neziskové organizace, které s policií spolupracují v rámci pátrání po pohřešovaných dětech), jež mohou v případě potřeby spolupracovat v rámci některých pátracích úkonů, vyměňovat si zkušenosti či se podílet na zefektivňování pátracích systému  v jednotlivých zemích EU.

 Kontakt

Ministerstvo vnitra OBPPK