Kdy a na jakém základě vznikl

Mezinárodní ochrana dětí se stala jednou z priorit Ministerstva vnitra ČR pro období předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Česká republika tak pokračovala v iniciativě předcházejících předsednických zemí budovat výstražné systémy pro pohřešované děti v jednotlivých evropských zemích a uspořádala mezinárodní konferenci, v jejímž průběhu byly představeny výstražné systémy pro pohřešované děti fungující v některých evropských (Francie, Nizozemí, Velká Británie, Řecko) i mimoevropských zemích (USA).

V zájmu zvýšení rychlosti a efektivity pátrání po pohřešovaných dětech začala svůj výstražný systém budovat i Česká republika pod názvem Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech (dále jen NKMPPD).

V roce 2008 byla navázána spolupráce s nejvýznamnějšími mediálními partnery.  Na konci  téhož roku schválil tehdejší ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer předběžnou podobu NKMPPD. Během roku 2009 byly klíčové aspekty  projektu projednány a projekt jako takový připraven k realizaci. Dne 11. května 2010 byla v rámci tiskové konference tehdejším minstrem vnitra Ing. Martinem Pecinou, MBA podepsána memoranda o spolupráci s partnerskými médii. Tím byl projekt oficiálně spuštěn.Kontakt

Ministerstvo vnitra OBPPK