Kontakty

TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Policie České republiky 158
Záchranná služba 155
Hasičská záchranný sbor 150
Tísňová linka 112
 
 
PROJEKT NKMPPD
Odbor prevence kriminality 
Oddělení projektů prevence kriminality
Ministerstvo vnitra ČR 
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
E-mail: opk@mvcr.cz
 
 
 
 
Organizace, které mohou pomoci rodinám, které pohřešují dítě
 
Evropská krizová linka pro pohřešované děti - 116 000
Bezplatné číslo, nepřetržitý provoz.

Evropská krizová linka pro pohřešované děti 116 000, která v ČR funguje od září 2013, je provozována organizací Cesta z krize, z. ú. Jejím primárním účelem je bezplatná a nepřetržitě dostupná krizová pomoc pohřešovaným dětem, jejich rodinám či blízkým a podpora stávajícího systému pátrání po pohřešovaných dětech. Důležitým úkolem linky 116 000 je rovněž podpora prevence a poradenství přímo či nepřímo související s problematikou pohřešovaných dětí. Tento typ krizových linek v Evropě (nejen na území EU) vytváří jednotně definovanou propojenou síť, která umožňuje efektivní přenos informací mezi jednotlivými státy. Celoevropský charakter této služby tudíž umožní všem potřebným, kteří se nacházejí na území působnosti těchto linek, přístup (po vytočení čísla 116 000) ke stejnému druhu služby v příslušném členském státě. Gestorem linky 116 000 je Ministerstvo vnitra.

Další informace: https://linkaztracenedite.cz/

Linka bezpečí - 116 111
Bezplatné číslo, nepřetržitý provoz.
Linka bezpečí nabízí službu Vzkaz domů, která umožní dítěti do 18ti let zanechat vzkaz svému rodiči či jinému dospělému. To je možné v případě, že je na útěku, vyhozeno z rodiny či se jiným způsobem dostane mimo péči dospělého. Dětem mohou pracovníci Linky bezpečí také nabídnout konferenční hovor s rodičem, dalším příbuzným či se sociálním pracovníkem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a to za účelem zajištění péče o dítě.
Rodiče se na Linku bezpečí mohou obrátit v případě, že chtějí nechat vzkaz svému dítěti na útěku. Pracovníci Linky bezpečí dítě nekontaktují, ale čekají, zda-li se samo ozve. Pak je mu vzkaz předán. Vzkaz rodiče dítěti je aktivní jeden měsíc od jeho převzetí.
 
Další informace: www.linkabezpeci.cz
 
Missing Children Czech Republic 

Jedním ze základních úkolů MCCR je osvěta veřejnosti v problematice ochrany práv dítěte v evropském i celosvětovém měřítku.
MCCR  se věnuje především problematice únosů dětí ze strany rodičů včetně případů s mezinárodním přesahem, jakožto i preventivním opatřením a následné pomoci v řešení jednotlivých případů únosů dětí.

Další informace: www.missingchildrenczech.cz
 
Rodičovská linka - 840 111 234
Zvýhodněný tarif 1,60 Kč/min (včetně DPH), v provozu každé pondělí, středu a pátek od 13:00 do 16:00 hodin a každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 19:00 hodin.
Rodičovská linka nabízí telefonickou krizovou pomoc, internetové poradenství, výchovné a rodinné poradenství pro rodiče, rodinné příslušníky a pedagogy z celé ČR. Obrátit se na ni mohou také rodiče pohřešovaných dětí.
Další informace: www.rodicovskalinka.cz
 
 
Specializované zařízení pro rodiče pohřešující dítě neexistuje, avšak kvalifikovanou pomoci mohou nabídnou níže uvedená Krizová centra:
 
Praha
Krizové centrum RIAPS
Adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Telefon: 222 586 768 (8-16 hod.), 222 582 151 (16-8 hod.)
Informace:
nonstop krizové centrum
psychologická i psychiatrická pomoc, akutní krizová pomoc i možnost krátkodobého pobytu, návazná psychologická i psychiatrická péče
smlouvy s pojišťovnami
 
Centrum krizové intervence
Adresa: Ústavní 91, Praha 8, 181 02
Telefon: Linka důvěry nonstop 284016666, 284016110
E-mail: cki@plbohnice.cz
Informace:
krizové centrum – akutní psychologická a psychiatrická pomoc
ambulantní i možnost krátkodobého pobytu
bez objednání, 24 hodin denně
 
Středočeský kraj
Centrum krizové intervence
Adresa: 1. patro domu č.p. 235 v České ulici, 284 01 Kutná Hora
Telefon: 327 511 111, 602 874 470
Informace:
krizové centrum – akutní psychologická pomoc
 
Ústecký kraj
Krizová poradna v Děčíně
Adresa: Karla Čapka 211/1, 405 91 Děčín
Telefon.: 412 563 108, 732 599 451
E-mail: poradna@krizovaporadna.cz, krizova.poradna@seznam.cz
Informace:
krizová intervence, rodinné, partnerské a manželské poradenství
 
SPIRÁLA, o.s. – Centrum krizové intervence
Adresa: K chatám 22, Ústí nad Labem – Skorotice
Tel: 475 603 390 (nonstop)
Informace:
krizové centrum – ambulance i možnost krátkodobého pobytu (472 743 835)
 
Královéhradecký kraj
Pyramida ADRA Hradec Králové, Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti a Dětské krizové centrum
Adresa: Třída E. Beneše 575, 500 12 Hradec Králové
Telefon: 606 824  104, 495 262 214
E-mail: pyramidek@adra.cz
Informace:
psychoterapie, trestně-právní poradenství, krizová intervence
 
RIAPS – krizové centrum, ambulance klinické psychologie a psychiatrie
Adresa: Presslova 449, 544 01 Dvůr Králové n. Labem
Telefon: 499 320 517, 725 099 630, 731 441 265
E-mail: ripas@seznam.cz
Informace:
psychologická i psychiatrická pomoc hrazená pojišťovnou
 
RIAPS – krizové centrum, ambulance klinické psychologie a psychiatrie
Adresa: Náchodská 259 (psychologové) nebo Procházkova 818 (psychiatři), 541 01 Trutnov
Telefon: 499 320 327, 725 720 341
E-mail: riaps@seznam.cz
Informace:
psychologická i psychiatrická pomoc hrazená pojišťovnou
 
Pardubický kraj
Krizové centrum – Centrum J. J. Pestalozziho (Chrudim)
adresa: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
telefon: 469 623  899
krizová linka: 469 623 899
tel. pro oběti trestných činnů: 469 623 898
Informace:
Po a St 7:30-17:00, Út 7:30-15:30, Čt 7:30-16:00, Pá 7:30 – 14:30
krizové centrum + možnost krátkodobého pobytu
 
Centrum psycho-sociální pomoci Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje
Adresa: Artura Krause 1995, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 303 688, 603 273 948
E-mail: rod.por.pce@quick.cz
Informace:
psychologické poradenství, především manželské a rodinné, ale poskytují i krizovou intervenci
 
Krizové centrum – Centrum J.J. Pestalozziho (Svitavy)
Adresa: Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy
Telefon: 461 321 100 (200)
E-mail: kcsvi@pestalozzi.cz
Informace:
Po a St 7:30-17:00, Út 7:30-15:30, Čt 7:30-16:00, Pá 7:30 – 14:30
 
Jihočeský kraj
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, o.s.
Adresa: Nerudova 2685/53a, České Budějovice 
Telefon: 387 410 864
Informace:
k dispozici psychologové, soc. pracovníci, dětská psychiatrička, právník
bez omezení věku, objednání lepší, akutní hned, služba zdarma
PO-ST 8-18, ČT 8-16, PÁ 8-14 (v době letních prázdnin 9-15 a 9-12)
 
THEIA – pomoc v krizi, o.s.
Adresa: Mánesova 11/3b, České Budějovice
Telefon: 777 232 421 - Mgr. Ondřej Čech
Nonstop linka: 775 202 421
Informace:
ambulantní krizové pracoviště, bez omezení věku, zdarma, PO-ČT
 
Krizové centrum Jindřichův Hradec
 Adresa: Pravdova 837,Jindřichův Hradec
Telefon: 605 581 959 - Mgr. Alena Šimková
Informace:
krizové centrum ST 13-17 hod.
 
Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s.
Adresa: Husovo nám. 2/24, Písek 1
Tel: 382 211 300
Informace:
krizové centrum PO až PÁ 8-18 hod (bez omezení věku, zdarma)
 
Krizové centrum Milevsko
Adresa: nám. E. Beneše 123, Milevsko 
Telefon: 382 521 300
Informace:
krizové centrum PO 8-16 hod.
bez omezení věku, služby zdarma, ambulantní služba
 
Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem
Adresa: Družstevní 92, 383 01 Prachatice
Telefon: 736 213 002
E-mail: krizac@portusprachatice.cz
Informace:
 
Plzeňský kraj
Centrum SOS Archa
Adresa: Prokopova 17, Plzeň
Tel: 377 223 221, 733 414 421
Informace:
Krizová intervence – dospělí + děti, služby zdarma
Po 9-19, Út a St 9-16.30, Čt 12-19, Pá 9-16
 
V rámci plzeňského kraje je provozována non-stop LD 377 462 312, 605 965 822 a také existuje nonstop terénní krizová pomoc (bezplatná služba) na tel. čísle 777 167 004. Objednat si ji může i sám klient (pokusy o sebevraždu, oběti dom. násilí a jiné mimořádné události). Nutný souhlas klienta se službou. 
 
Karlovarský kraj
Res Vitae, o.s.
Adresa: Blahoslavova 659/18, Karlovy Vary - Drahovice
Telefon: 353 566 426
Tel: 353 588 080 (přímý kontakt + LD)
Informace:
Krizové centrum – PO až PÁ 18 – 06 hod  
pro oběti DN, oběti TČ, osoby v krizi
 
Vysočina
STŘED, o.s.
Adresa: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Telefon: 568 843 732, 775 725 660 (psycholožka Mgr. Nora Brátková)
E-mail: bratkova@stred.info
Informace:
zařízení poskytující psychologickou pomoc dětem i dospělým
 
Jihomoravský kraj
OKNO DOKOŘÁN BLANSKO – krizová pomoc
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
Telefon: 516 417 351
E-mail: krizovapomoc.blansko@charita.cz
Informace:
krizové centrum
 
Krizové centrum pro dospělé při psychiatrické klinice Brno-Bohunice
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Telefon: 535 232 078, 547 212 333 (nonstop)
Informace:
bezplatná psychologická a psychiatrická pomoc
 
Dětské krizové centrum SPONDEA
Adresa: Sýpka 25, 613 00 Brno-Černá pole
Telefon: 608 118 088, 541 235 511 (oba telefony jsou nonstop)
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
Chat: www.chat.spondea.cz
Informace: krizové centrum pro děti
 
Psychocentrum Domeček Hodonín
Adresa: Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín
Telefon: 603 289 960, 518 344 345
E-mail: poradna@psychocentrumdomecek.cz
Informace:
individuální, skupinová a párová psychoterapie, poradenství, krizová intervence
PO až PÁ 7:00-16:00 hod.
 
Olomoucký kraj
Krizové centrum – Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc
Adresa: Wurmova 5, Olomouc
Telefon: 585 203 100, 734 435 078
Informace:
dospělí od 18 let, nonstop, zdarma, ambulantní i pobytová (max 10 dní)
 
Zlínský kraj
Psychocentrum Zlín
Adresa: Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín
Telefon: 577 220 634, 737 038 850
E-mail: info@psychocentrumzlin.cz
Informace:
psychiatrická a psychologická péče hrazená pojišťovnou, psychologové a psychiatři, individuální, párová, rodinná a skupinová psychoterapie, farmakoterapie, krizová intervence, závislosti
 
Moravskoslezský kraj
Poradna Bruntál (Centrum psychologické pomoci)
Adresa: Dukelská 2, 792 01 Bruntál
Telefon: 554 717 993
E-mail: bruntal@cepp.cz
Informace:
krizová intervence, individuální, rodinné a párové poradenství a psychoterapie
 
Poradna Frýdek - Místek (Centrum psychologické pomoci)
Adresa: Jiráskova 457, 738 01 Frýdek – Místek
Telefon: 558 438 600
E-mail: fm@cepp.cz
Informace:
krizová intervence, individuální, rodinné a párové poradenství
 
Centrum psychologické pomoci - Karviná
Adresa: Na Bělidle 815, 733 01 Karviná – Fryštát
Telefon: 596 317 575
E-mail: karvina@cepp.cz
Informace:
krizová intervence, individuální, rodinné a párové poradenství
 
Centrum psychologické pomoci – Nový Jičín
Adresa: Štefánikova7, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 702 265
E-mail: nj@cepp.cz
Informace:
krizová intervence, individuální, rodinné a párové poradenství
 
Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ 
Adresa: Hradecká 16, 746 01 Opava
Telefon: 553 718 487
E-mail: k.centrum@seznam.cz
Informace:
krizová intervence, individuální, rodinné a párové poradenství, pomoc při domácím násilí
 
Centrum psychologické pomoci
Adresa: Pekařská 4, 746 01 Opava
Telefon: 553 622 764, 553 612 501
E-mail: opava@cepp.cz
Ïnformace:
krizová intervence, individuální, rodinné a párové poradenství
 
Krizové centrum Ostrava
Adresa: Nádražní 196, 702 00 Ostrava – Přívoz (zastávka „Hlavní nádraží“)
Telefon: 596 110 883, 732 957 193
E-mail: krizovecentrum@kriceos.cz
Informace:
krizová intervence, psychosociální poradenství, krátkodobá psychoterapie, pobyt na lůžku, bezplatně
 
 
DALŠÍ ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE POMOCÍ OHROŽENÝM DĚTEM A JEJICH RODINÁM
 
Nadace Naše dítě
Adresa: Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8
Telefon: 266 727 999 
E-mail:  nadace@nasedite.cz   nadacenadacennnmnnnnnnn
 
Fond ohrožených dětí
Adresa: Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 236 655
E-mail: fod@fod.cz
 

 

 

 Více zde: https://www.pomoztemenajit.cz/kontakty/Kontakt

Ministerstvo vnitra OBPPK